Håndfaste tal viser, hvad vi formoder. Læste dine forældre højt for dig, er der større chance for, at du selv læser højt for dine egne børn.

Det er godt nyt for os højtlæsende småbørnsforældre, der gerne vil stimulere vores dejlige poder til at kaste sig over bøgerne af egen fri vilje, og derfor vægter højtlæsning i en travl hverdag: Højtlæsning gives så at sige videre til de ufødte børnebørn.

Undersøgelsen med interessante resultat er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S for Danmarks Biblioteksforening. Den er foretaget i maj-juni 2020 med 1.505 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen fra 15 år og derover.

Tallenes tale er tydelig:

Hele 58% af de forældre, som selv fik læst højt som barn, læser i dag højt for deres egne børn en eller flere gange om ugen, mens dette kun gælder 38 % af de forældre, der ikke selv fik læst højt som barn.

”Undersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere er blevet dokumenteret, nemlig at en effektiv læseindsats overfor børn og unge sætter mærkbare positive spor i læselysten når de bliver voksne,” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A), og fortsætter: 

”Skal vi fremme læselysten hos børn og unge, kræver det at de voksne omkring dem på tværs af skoler, fritidstilbud og familier sammen beslutter sig for at stimulere og styrke en læsekultur, sådan som vi har foreslået i oplæg til National Læsestrategi, og det er højtlæsning et fremragende eksempel på.”

Samme undersøgelse viser, at 26 % dagligt læser højt for deres børn, 57 % gør ugentlig, i løbet af en måned læser 71 % af personerne i undersøgelsen højt, mens 59 % gerne ville læse mere højt, end de gør i øjeblikket.

Foto: iStock/Getty Images.