Tilbage i foråret fik Danske Forlag og forfatterforeningerne sammen med Copydan medhold i en sag, der handlede om, hvordan rettighedshaverne ud fra et EU-direktiv skulle betales. Det endte i, at Nota, som er et danske blindebibliotek under Kulturministeriet, med tilbagevirkende kræft til oktober ...