Indsatsen BOGglad har skubbet til måden at tænke bøger ind som en naturlig del af hverdagen i mange institutioner landet rundt.

Tilbage i 2021 blev der afsat 25 mio. kr. på finansloven øremærket til at forny bogsamlinger i landets daginstitutioner og fritids- og klubtilbud. Indsatsen blev døbt BOGglad og skulle gøre det nemmere for børn mellem 0 og 12 år at få adgang til bøger og litteratur.

Hele 78 kommuner samt Sydslesvig var en del af indsatsen, hvor der blev indkøbt 160.000 nye bøger, der nåede ud til mere end 2.000 vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud. Mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år fik glæde af de nye bogsamlinger.

Nu viser en ny rapport udsendt af Slots- og Kulturstyrelsens, at indsatsen har styrket børns tilvalg af bøger markant.

Hovedpointer fra evaluering af BOGglad:
• 88% svarer, at indsatsen har medvirket til, at litteraturen i højere grad er blevet en del af børnenes hverdag.
• 94% kan se tegn på ændret adfærd hos de voksne/personalet i forlængelse af indsatsen.
• 82% svarer, at indsatsen har styrket det tværfaglige samarbejde om børns læseglæde.

Det er særligt samværet omkring bøgerne og højtlæsning, der slår igennem, når institutionerne peger på tegn på læseglæde blandt børnene i forlængelse af BOGglad. Børnene er i høj grad selv opsøgende og aktive og 92% svarer, at børnene selv kigger i bøgerne sammen, 90% svarer, at børnene selv søger bøgerne, og 82% peger på, at børnene efterspørger at få læst højt.

Som en del af BOGglad har der være fokus på, at de voksne omkring børnene øgede deres opmærksomhed på, hvordan litteraturen bliver en naturlig del af hverdagen på lige fod med de andre tilbud til børnene, og at litteratur også ses som inspiration til leg og livsmestring. Af besvarelserne i slutevalueringen ses tydelige tegn på, at det er lykkedes at sætte fokus på dette med indsatsen. Hele 94% peger på, at personalet i institutionerne viser tegn på ændret adfærd i forlængelse af BOGglad, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en meddelelse.