Kan avanceret software lære at bedømme bog-manuskripter og udpege potentielle bestseller-kandidater? Ja, mener Eva Götzsche, CEO i forlagshuset Egolibris, der netop har opstartet et innovationssamarbejde med Alexandra-Instituttet om at udvikle en såkaldt ”AI-editor”.

Ideen til den digitale redaktør fik Eva, fordi hun som ejer af et lille forlag, oplever hvor tidskrævende det er at redigere bog-manuskripter, og derfor er der mange lovende manuskripter, som aldrig når frem til udgivelse.

”Jeg har selv en fortid i it-branchen, og det var derfor naturligt for mig tænke over, hvordan vi kan bruge de digitale teknologier til at skabe innovation i forlagsbranchen – noget, der i høj grad er brug for,” siger Eva Götzche.

AI står for ”artificial intelligence” eller kunstig intelligens på dansk, og det er netop, hvad der er brug for, hvis den digitale redaktør skal være et værdifuldt supplement til en menneskelig en af slagsen.

Egolibris søgte Innovationsfondens Innobooster-program om støtte til udviklingsprojektet.

I første omgang fik virksomheden afslag, da ansøgningen ikke levede op til kravene. Men så hjalp Erhvervshus Hovedstaden med at styrke ansøgningen, og så lykkedes det:

”Støtten fra Innovationsfonden har været helt afgørende for at jeg har kunne give mig i kast med et så ambitiøst projekt for en lille virksomhed som vores,” siger Eva.

Det var heller ikke uden udfordringer at finde den helt rette videnspartner, der kunne hjælpe Egolibris med at udvikle AI-editoren.

”At udvikle de avancerede algoritmer, der skal gøre den digitale redaktør i stand til at udføre komplicerede opgaver, kræver højt specialiseret forskning og viden om kunstig intelligens. Det viste sig, at den partner, jeg i første omgang havde fundet, alligevel ikke var helt klar til at påtage sig opgaven”,” fortæller Eva.

Men så kom Erhvervshus Hovedstaden på banen igen og tilbød at lave en grundig screening af hele forskermiljøet inden for kunstig intelligens. Det resulterede i, at Egolibris fik en liste med tre andre mulige videnspartnere, med kontaktinformation på de relevante forskere.

En af videninstitutionerne på listen var GTS-instituttet Alexandra Instituttet, som er rigtig langt fremme i udviklingen af den type algoritmer, som Egolibris har brug for.

”Jeg kendte slet ikke Alexandra Instituttet, men da jeg ringede til Jesper Rosleff og forhørte mig om deres ekspertise inden for AI, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg havde fundet det perfekte match, fortæller Eva. Jesper forstod med det samme, hvad jeg ville, og blot få uger efter fik vi samarbejdsaftalen på plads”.

Jesper Rosleff, Business Development Manager i Alexandra Instituttet:

”Den opgave, Eva kom med, er lige den slags udfordringer, vi er sat i verden for at løse. Her kan vi bygge videre på den nyeste forskning og samtidig finde helt nye anvendelsesområder for teknologien og få det ud at virke i praksis.”

Men han understreger samtidig, at det ikke er en helt enkel opgave.

”Vi forventer at skulle udvikle ti forskellige algoritmer, som kan bedømme de forskellige elementer i en god roman, lige fra fortælleropbygning og personkarakteristik til den sproglige kvalitet. Og editoren vil blive fodret med over 3.000 bestseller-romaner, så den lærer at spotte det gode manuskript.”

Egolibris fik hjælp til at finde Jesper og Alexandra Instituttet gennem EU-projektet Øresund Match. Her kan mindre virksomheder i Øresundsregionen få afdækket deres udfordringer og behov for ny viden, og efterfølgende blive ”matchmaket” med relevante forskere eller studerende fra videninstitutionerne, som har den rette ekspertise på området.

Eva har store forventninger til det færdige it-værktøj:

”Udover at vi selv kan bruge AI-redaktøren som redskab til at vurdere og give feedback på langt flere bog-manuskripter, ser jeg også helt nye og spændende fremtidige anvendelsesmuligheder for værktøjet. Bl.a. udvikler vi som et led i projektet en meget avanceret digital korrekturlæser, som også vil kunne bruges af andre, fx de trykte medier eller på skoleområdet.”

Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2022, men Eva håber, at hun allerede på Bogmessen i Forum i november 2021 vil kunne præsentere en prototype af AI-redaktøren.

Denne artikel er skrevet af Innovationsfonden og kan også findes på fondens hjemmeside.