Danske Forlag søger studerende til udarbejdelse af opgave om klimavenlig bogproduktion

Forlagenes brancheforening Danske Forlag søger en engageret og dygtig studerende til at lave en opgave om klimavenlig bogproduktion.

Den danske forlagsbranche ønsker aktivt at understøtte en mere klimavenlig bogproduktion i både Danmark og udlandet. Forlagenes brancheforening Danske Forlag søger derfor en engageret og dygtig studerende til at lave en opgave om klimavenlig bogproduktion.

 

Opgaven kan udarbejdes som meritgivende praktikopgave eller som aflønnet studiejob, se nedenfor.

 

Opgaven ventes påbegyndt i februar 2020 med afrapportering i maj/juni 2020.

 

Opgavebeskrivelse

Universitetsopgaven forventes at indeholde følgende leverancer:

 

  • Kortlægning af forlagsbranchens værdikæder med nedslag på punkter med klimaaftryk. Dvs. kortlægning af elementer fra skovning med henblik på papirproduktion til makulering af udtjente bøger.

 

  • Kortlægning af eksisterende tiltag for reduceret udledning af drivhusgas i forlagsbranchen. Dette med blik for effekter på forlagenes egne udledninger (egen branche), på nationalt niveau (udledninger i andre brancher, fx transportsektoren) og på globalt niveau (fx via udenlandsk produktion) samt med blik for effekter på både kort og lang sigt.

 

  • Identifikation af barrierer for yderligere tiltag og initiativer i forlagsbranchen. Dette både med fokus på barrierer i egen branche og barrierer i relaterede brancher (fx udbredelse af eldrevne tog til transport). Dette med blik for både dansk og international (EU-)lovgivning.

 

  • Indsamling af cases. Dette med henblik på at synliggøre gode eksempler på konkrete tiltag i forskellige dele af branchens værdikæde, fx relateret til klimavenlig transport og emballage.

 

  • Anbefalinger til branchen. Dette med fokus på, hvad branchen som helhed og de enkelte forlag hver især kan iværksætte af initiativer for fremme af mere klimavenlig bogproduktion. NB: Anbefalingerne bør udarbejdes i tæt dialog med Udvalget for grøn bogbranche.

 

Danske Forlags udvalg for grøn bogbranche gennemfører primo 2020 en undersøgelse om igangværende aktiviteter, mulige initiativer, barrierer og eksempler på best practice i forlagsbranchen. Denne undersøgelse ventes at danne grundlag for universitetsopgaven.

 

Udvalget for grøn bogbranche står desuden til rådighed for vejledning, sparring og formidling af relevante virksomhedskontakter i forbindelse med projektet.

 

Det er en forventning, at opgaven vil forholde sig til eksisterende materiale og kendte indsatser i den norske forlagsbranche.

 

Opgaven bør relatere sig til regeringens klimapartnerskaber og kommende klimahandlingsplan, men opgavens konklusioner vil ikke direkte indgå som del af dette politiske arbejde.

 

Profil på studerende

Vi forventer, at du er en dygtig studerende på din kandidatuddannelse inden for en samfundsvidenskabelig uddannelsesretning, fx på CBS, RUC, DTU eller KU.

 

Kendskab til forlagsbranchen er ikke en forudsætning, men vi forventer, at du har et vist kendskab til/ forståelse for:

 

  • Virksomhedsdrift og kommercielle værdikæder
  • Samfundsforhold og sammenhængen mellem økonomi og politik
  • Analysedesign samt kvantitativ og kvalitativ metode

 

Opgaven kan udarbejdes som meritgivende praktikopgave efter nærmere aftale med universitetsvejleder, eller den kan udarbejdes som et lønnet studenterjob.

 

Ved sidstnævnte aflønnes studenten for 15 timers arbejde ugentligt i perioden januar-maj, svarende til 250-300 timer. Løn efter gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist: 1. februar 2020.

 

Kontakt:

For spørgsmål kontakt Sekretariatschef for Danske Undervisningsforlag Louise Riisgaard, mobil: 2579 2876, lri@danskerhverv.dk


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere