Forlagsredaktør til Djøf Forlag

Vil du være med til at udgive de bedste lærebøger inden for samfundsvidenskaberne?

Djøf Forlag søger en erfaren all-round forlagsredaktør, der med sikker hånd kan redigere og producere
lærebøger inden for samfundsvidenskaberne, primært økonomi, politologi og sociologi samt
ledelsesområdet. Alle målrettet de videregående uddannelser.

Det er vigtigt, at du har kendskab til udvikling af lærebøger samt supplerende online-værktøjer. Du skal
kunne færdes hjemmevant i universitetsmiljøet og kende til, hvad der motiverer lærebogsforfattere -
herunder BFI-systemet, fagfællebedømmelser og studieordningerne på udvalgte uddannelser.

Dine primære arbejdsopgaver bliver følgende:

 Tekstredaktion
 Forfattersparring
 Projektstyring
 Administration
 Indgå i ideudvikling af supplerende online værktøjer
 Udvikling af nye titler inden for udvalgte strategiske områder

Du skal kunne agere i en flad, agil organisation. Du skal kunne overskue og håndtere mange projekter på en
gang. Vi forestiller os en person med en relevant akademisk baggrund og forlagserfaring inden for
lærebøger samt indsigt i digitale publiceringsformer. Undervisningserfaring vil være et plus. Du skal være
systematisk, løsningsorienteret, samarbejdsduelig, sproglig og didaktisk stærk og klar til at blive målt på din
indsats. Du skal være i stand til at opbygge gode relationer i et miljø præget af meget høj faglighed.

Ansøgning stiles til Djøf Forlag, Att. Grethe Andersen og sendes på e-mail til gja@djoef.dk. Ansøgningen
skal være modtaget i Djøf Forlag senest d. 28. september 2017 kl. 9.00.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til forlagsdirektør Anette Wad fra d. 18 sept. på direkte telefon
39135522.

Djøf Forlag er en videnorganisation med 25 ansatte og et antal tilknyttede konsulenter. Forlaget udgiver
årligt mere end 120 titler, 13 faglige tidsskrifter og en række online-løsninger og har en årlig omsætning på
ca. 43 mio. kr.
Djøf Forlag består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt
Nyt Juridisk Forlag. Djøf Forlag er en del af Djøfkoncernen. Læs mere her www.djoef-forlag.dk


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere