To leksikonredaktører til Den Store Danske på lex.dk

Som redaktør er du en uundværlig planlægger, leder, sparringspartner, administrator m.m. for de skrivende samarbejdspartnere.

Foreningen lex.dk søger snarest muligt og senest pr. 1.12.2019 to bredt orienterede redaktører med systematisk sans. Redaktørerne skal deltage i arbejdet med at opdatere og relancere Den Store Danske som aktuelt og forskningsbaseret leksikon.

En leksikonredaktørs arbejde består bl.a. i:

 • at rekruttere forskere som fagansvarlige til Den Store Danske. De fagansvarlige skriver og opdaterer selv artikler, og de godkender andre forfatteres bidrag til deres fagområder
 • at planlægge og styre de fagansvarliges arbejde og at sørge for at deadlines overholdes
 • sammen med den øvrige redaktion og de fagansvarlige at udvælge og prioritere de fagområder, der skal opdateres, og de nye artikler, der skal skrives
 • at oplære, støtte og inspirere fagansvarlige og forfattere til at skrive gode leksikonartikler
 • at redigere de modtagne tekster og sikre, at de overholder de redaktionelle retningslinjer for indhold, disponering og omfang
 • selv at foretage mindre, systematiske rettelser i artikeldatabasen
 • at vejlede og supportere bidragydere i brug af redaktionens online redigeringsværktøj
 • at udsende nyhedsbreve, opdatere sociale medier og på anden måde kommunikere med brugere og bidragydere
 • at være med til at sikre, at lex.dk’s digitale tilbud er tidssvarende, relevante og af høj kvalitet, også mht. design og funktionalitet

Redaktører skriver ikke selv leksikonartikler. Som redaktør er du derimod en uundværlig planlægger, leder, sparringspartner, administrator m.m.m. for de skrivende samarbejdspartnere.

De nye redaktører bliver en del af lex.dk’s redaktion, hvor vi lægger vægt på godt samarbejde, konstruktiv faglig sparring og en rar og uformel omgangsform. Vi lærer af de fejl, vi af og til begår, og vi vil gerne høre om hinandens gode og mindre gode ideer.

Redaktionen har ansvar for indholdet på lex.dk og for at udvikle projektet som helhed. Vi tilpasser til stadighed vores digitale tilbud, så de er tidssvarende, appellerende og opfylder samfundets behov for troværdig og relevant viden med et dansk afsæt.

Du vil som redaktør få en bred kontaktflade til indholdsleverandører og samarbejdspartnere. Og du skal være villig til at deltage i løsning af de mange forskellige opgaver, der opstår i en lille, hårdtarbejdende redaktion.

Den første store opgave, som redaktionen skal løse, er opdatering og migrering af Den Store Danske og de tilhørende værker til en ny, reklamefri platform.

Vi ønsker os, at de to redaktører:

 • har et bredt udsyn, interesserer sig for, hvad der optager danskerne og, for hvor samfundet vil få gavn af ny og troværdig viden
 • har erfaring med tekstredigering og et godt blik for formidling
 • gerne påtager sig at styre, prioritere og følge op for at drive projektet fremad
 • ikke er teknologiforskrækkede, og måske har erfaring med digital publicering, brugervenligt design eller lignende relevante it-kompetencer
 • har et godt fagligt netværk inden for et eller flere af Den Store Danskes fagområder
 • er driftsorienterede og ikke kede af en vis grad af rutine

Arbejdsstedet er lex.dk’s lokaler, der ligger i grønne omgivelser i DTU Science Park i Hørsholm med bus direkte fra Nørreport og Ryparken.

Ønsker du mere information kan du kontakte udviklingschef Erik Henz Kjeldsen (ehk@lex.dk, tlf. 5129 6549); se også foreningens hjemmeside, lex.dk.

Din ansøgning vedlagt CV sendes til info@lex.dk senest mandag den 7. oktober 2019.

Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne. Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå. Foreningen er stiftet af Gyldendal A/S, der bidrager med rettighederne til Den Store Danske, G.E.C. Gads Fond, der bidrager med rettighederne til Trap Danmark, Danske Universiteter, der bidrager med kontakten til forskerne, og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der bidrager med sine ordbøger.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere