Indholds- og bogsalg vækstede og udgjorde i 2021 61 pct. af koncernens omsætning på hele 3,3 mia. kroner. Heraf stod forlags- og bogaktiviteter for cirka 1 milliard kroner.Før skat giver det et årsresultat på 381 mio. kroner, hvilket er 106 mio. kroner over sidste års resultat.I en presse...