– smal/bred og nødvendigheden af en dybde-dimension også jo…

Hvis min klummerække for 2023 aftalt mellem BogMarkedet og mig udelukkende havde et fra-det-smalle-til-det-bredere-fokus og alene var båret af interesse for mit eget bidrag, ‘Vi lyttes ved…’, til den litterære tradition, ville det være noget op ad bakke. Med andre ord er der noget langt fortsat til det bredere for min bog – især hvis det bredere, som jeg har defineret det tidligere, er på den anden side af de 1000 solgte eksemplarer. Det er måske derfor, at en dybde-dimension trænger sig på hos mig: Interessen for hvad min bog kan give læserne – indhold, mening, kvalitet om du vil. Så altså kvantitet og kvalitet sammen, også fordi der er en eller anden sammenhæng selvfølgelig. Det ved jeg jo godt! I min kontrakt med mit forlag står der anført, at første oplag af bogen trykkes i 350 eksemplarer – jeg skal nok sige til, når vi overgår til andet oplag… Og ligeså vil jeg vende tilbage til dybde-dimensionen, når jeg er blevet begavet med flere tilbagemeldinger fra bogens læsere…

Så hvad er det, der gør, at det ikke bliver alt for stejlt op ad bakke med klummerne her? Jo, det skal jeg sige dig; det er interessen for litteratur generelt, kærligheden til den litterære tradition i tæt dans med fordringen til os alle: Læs! Og med denne tilføjelse så vi har lytning med også: Lyt! Befrielsen, frelsen, drivkraften, håbet – kald det hvad du vil – ligger altså i det generelle forstået som det fælles. Så læs og lyt af hensyn til fællesskabet, til glæde for og forståelse af de andre. Litteratur er – eller skal være – udblik og udsigt til noget andet og alt andet end et spejl – altså dybde, mening og ikke overflade. Og litteratur skal være kompleks og udfordrende og således skrive/tale op til læserne og det taler for den skønne litteratur. Hvis du udelukkende har sigte på dig selv, så findes der masser af selvhjælpsbøger og øvrige benchmarks-fristelser i andre medier til det formål. Do you read me?

Så bøger – især de kvalificerede og skønne, som tør at møde verden i dens kompleksitet – hjælper os med det fælles. De er demokratiske så at sige – og måske derfor så frygtede i totalitære helveder. Og bøger er for alle! Qua mit tidligere arbejdsliv i det private  erhvervsliv og qua min egen virksomheds beskæftigelse med disciplinen ledelse møder jeg ofte den holdning, at de der udfører ledelse kan have gavn af at læse litteratur for at udføre opgaven ledelse ordentligt og kvalificeret. Jeg er fuldstændig enig, fordi der indgår nogle andre i det med at lede, men jeg må også udvide fra lederskab til menneskeskab: Vi har alle gavn af litteraturen for at kvalificere os som mennesker (for de andre). Det er for mig at se både en mulighed og samtidig en fordring – for og til os alle sammen!

Thomas Haugaard Jørgensen, www.taleskrift.dk