Den danske litteratur har de seneste år oplevet en forsigtig vækst. Det er i sig selv en succes for et lille sprog som dansk, hvor litteraturen konstant er i skarp konkurrence med lettilgængelige engelsksprogede serier, film og musik.

Men de danske forfattere og forlag har brug for endnu mere opmærksomhed og kærlighed. Især i en tid hvor folkebibliotekerne har mange andre opgaver end litteraturformidling, og hvor næsten samtlige medier har nedprioriteret litteraturstoffet.

Derfor laver hundredvis af frivillige anmeldere hver dag litteraturformidling som formidles via hjemmesider, blogs, Facebook og ikke mindst Instagram.

Det er et omfattende, vigtigt og oftest ulønnet ikke-kommercielt arbejde, der via læsning og kritiske anmeldelser formidler et bredt udvalg af litteratur til mange mennesker, der måske ikke besøger biblioteker eller ikke har adgang til kulturformidling bag mediernes betalingsvægge.

Fælles for de mange anmeldere er, at de efter aftale får bøgerne stillet til rådighed gratis af forlagene. Det gælder også os på bogblogger.dk, et ulønnet fællesskab af frivillige anmeldere der blandt andet via Instagram hver dag deler nye dansksprogede anmeldelser til vores over 7.500 følgere.

Desværre betyder en nylig ændring i SKATs vejledning for modtagelse af gaver, at anmeldere ifølge vejledningen nu skal beskattes af bogens fulde markedsværdi, hvis det er aftalt, at bogens fremsendes til anmeldelse.

Også selvom bogen er stemplet med anmeldereksemplar.

Dette er en markant ændring i forhold til tidligere, hvor det fremgik, at der var tale om en individuel vurdering af bogens værdi.

Et konkret eksempel vil altså være, at en dansk forfatter retter henvendelse til os for at få anmeldt sin nye bog.

I det tilfælde skal vi som ulønnede anmeldere, efter de nye regler, beskattes af bogens fulde butikspris. Typisk mellem 250 og 350 kroner for hver bog, som man modtager til anmeldelse.

Resultatet af SKATs nye udmelding er derfor, at de mange frivillige og ikke-kommercielle anmeldere nu skal beskattes for at sprede læseglæde, læselyst og folkeoplysning til de mange tusinde danskere som i dag orienterer sig via nettet, når de skal finde ny litteratur.

Også selvom Bogblogger.dk og langt størstedelen af litteraturanmelderne fungerer på ikke-kommercielt plan og uden annoncer eller sponsorater, som man ellers kender det fra de kommercielle influencere.

Man kan samtidig undre sig over SKATs nye vurdering af kulturformidling til den fulde markedspris, da Forbrugerombudsmanden allerede for et par dage siden tager højde for forskellen mellem den stærke kritiske tradition inden for kulturformidling og så influencernes kommercielle omtale.

Forbrugerombudsmanden ser derfor ikke et behov for at boganmeldelser, hvor bogen er stillet til rådighed af forlaget eller forfatteren, markeres som reklame, da der ikke er tale om en egentlig modydelse. Forbrugerombudsmanden skriver følgende i pjecen ”Gode råd til influenter om skjult reklame”:

”Hvis du er kulturanmelder, der anmelder bøger, film, musik, kunst eller teater, er dine anmeldelser ikke reklame, hvis du kun får de bøger du anmelder eller billet til teatret. Det skyldes, at der er en tradition for kritiske kulturanmeldelser i de trykte medier, og at mediet i sig selv ikke er afgørende for, om der er kommercielle hensigter bag en omtale.”

De nye skærperede vejledninger går desuden imod SKATs egne regler vedrørende modtagelse af anmeldereksemplarer fra udlandet.

Her skriver SKAT i vejledning F.A.18 om Definitiv toldfrihed, at netop anmeldereksemplarer fra udlandet, der er tydeligt påstemplet anmeldereksemplar ikke skal pålægges told eller moms, da værdien vurderes til at være lille eller nul.

Resultatet er derfor pt. mildest talt noget rod.

Og blandt de mange frivillige anmeldere foregår debatten derfor lige nu om i hvilken grad man vil skære ned i antallet af anmeldelser eller måske helt stoppe med at anmelde de dyre, smalle udgivelser. Noget som jeg forudser især vil ramme børne- og ungdomsbøger samt udgivelser inden for kunst, kultur og politik.

Der er derfor brug for en politisk indsats så der findes en løsning, så det endegyldigt slås fast, at anmeldereksemplarer af en bog, en teaterbillet eller andet der bruges til bred og ikke-kommerciel kulturformidling har lille eller ingen værdi.

Ideelt set skal SKAT fremover anvende det princip, som Forbrugerombudsmanden også benytter sig af i forhold til kulturanmeldelser samt princippet om at anmeldereksemplarer vurderes til at have lille værdi eller værdi på nul.

Alternativet er desværre ellers, at de mange danske frivillige anmeldere, vil formilde langt færre bøger eller udelukkende satse på de sikre og kendte forfattere, som allerede i dag har rig adgang til medierne.

Af Jane Andersen, redaktør, Bogblogger.dk