Brancheorganisationer står sammen i ønsket om at fjerne moms på bøger.

I mange år har der været et ønske fra den danske bogbranche, at der skal kigges på bøgers moms. Ved flere lejligheder har organisationerne i branchen påpeget, at man i Danmark har verdens højeste moms på bøger, mens man i mange lande har enten ingen moms eller begrænset moms på bøger

– Lav eller ingen bogmoms er et udbredt litteraturpolitisk instrument for at få flere læsere, og ingen af de lande, vi sammenligner os med, har fuld moms på bøger. Vi har en væsentlig samfundsmæssig interesse i, at både børn og voksne læser. Ikke mindst fordi læsning af litteratur fremmer evnen til at forstå og afkode en tekst, hvilket er helt afgørende for kritisk tænkning i vores møde med tekster på blandt andet sociale medier. Læsning er også helt afgørende for unges mulighed for at gennemføre en uddannelse, siger Christine Bødtcher-Hansen, der er direktør  i Danske Forlag, til Kristeligt Dagblad.

Hos formanden for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, ser man også momslempelser på bøger som et greb, der kan give større adgang til litteratur.

– I stort set alle andre lande er lempelser af statsafgiften på læsning en helt selvfølgelig beskyttelse af folks muligheder for at læse og skrive, tænke og fortælle, på deres eget sprog. Det ville især være et helt oplagt kulturpolitisk virkemiddel i Danmark, hvor vi har et lille sprog, et presset bogmarked og en decideret læsekrise, især blandt børn, siger Morten Visby og fortsætter:
– En fjernelse af bogmomsen vil derfor være et oplagt skridt i den rigtige retning. Det vil give flere mennesker adgang til litteratur, og det ville også give bedre muligheder for en bæredygtig økonomi i hele bogens værdikæde og dermed skabe rum for større alsidighed i titeludbuddet til os alle som læsere.

Boghandlerforeningens formand, Lone Haagerup, er helt på linje med sine kollegaer fra de to andre organisationer i forhold til, at en lavere pris på bøger vil fremme læsningen i Danmark.

Men at fjerne momsen på bøger er ikke billigt, men alligevel åbner landets kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) op for diskussion omkring emnet.

– Jeg vil gerne diskutere bogmoms. Forslaget koster dog et trecifret millionbeløb, hvorfor det kræver bred politisk opbakning og anvisning af specifik finansiering, siger Jakob Engel-Schmidt med henvisning til, at skatteministeren sidste år udregnede, at det skattemæssige tab ved at fjerne momsen på bøger ville udgøre omkring 270 millioner kroner årligt.

– Men det egentlige problem ligger i den ringe økonomi i streaming for lydbøger, som i høj grad overtager markedet og består af de kontraktuelle betalingsaftaler mellem streamerne og forlag. Her er danske forfattere groft underbetalt, siger Jakob Engel-Schmidt med henvisning til debatten om økonomien vedrørende streaming.

Foto: Nana Reimers