I 2022 blev der skabt en pulje, der skal løfte undervisningstilbuddet på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud, der også kendes som interne skoler. Puljen skal imødekomme den kritik fra bl.a. ombudsmanden omkring undervisningsniveauet på interne skoler, og denne pulje har Læs for Livet fåe...