Kulturministeriets pulje, der er øremærket til samarbejder om børns læseglæde, åbner nu op for ansøgninger.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt offentliggjorde tidligere på året, at der i 2024 er øremærket 21 mio. kr. af ‘Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’ til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

– Vores børn læser desværre mindre og mindre. En trist udvikling, som vi skal gøre alt for at vende. En af vejene til at skrue op for læseglæden er at få flere til at læse en fysisk bog. Derfor skal adgangen til fysiske bøger også være så nem og tilgængelig som muligt. Nu sætter vi yderligere skub i indkøb og formidling af nogle rigtig gode fysiske bogsamlinger, som vores børn kan få adgang til på det lokale skolebibliotek. Det skal ske ved nye samarbejder på tværs af folkebiblioteker og skolebiblioteker. Så flere børn og unge bliver introduceret til bøgernes forunderlige verden, udtalte kulturminister Jakob Engel-Schmidt i forbindelse med offentliggørelsen af øremærkningen tilbage i april.

Nu er det muligt at søge puljen, ‘Et styrket samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker om bøger og læseglæde’ som Strategisk Biblioteksudvalg har udformet rammerne for. Puljen kan søges til både store og små projekter, der kan booste børn og unges læseglæde og læsekultur. Det oplyser Kulturministeriet i en meddelelse.

Puljen kan søges af skoler, pædagogiske læringscentre, folkebiblioteker, kommuner mv. i et tværfagligt og gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af skole, skolebibliotek og folkebibliotek. Der er intet fast format for samarbejdet, da det er de lokale forhold, der afgør omfang og format, oplyses det.

Indsatsen skal bl.a. være med til at få flere fysiske bøger i skolens egen bogsamling og skabe grobund for mere varige, lokalt forankrede samarbejdsrelationer mellem skole og folkebibliotek om læsekulturen i børn og unges hverdag.

Læs evt. mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Foto: Anita Jankovic/Unsplash