Med stigende udlånstal og et nyt kombineret skole- og folkebibliotek i Lundtofte, er der fuld fart på læsekulturen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med et udlånstal der er steget markant med 19% i 1. og 2. kvartal fra 2019 til 2023 på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, konstateres en støt stigende interesse for læsning efter corona. Stigningen er på ingen måde tilfældigt.

– Den store succes hænger sammen med bibliotekernes tilgængelighed og et stort fokus på service og værtskab. Gennem de senere år har vi prioriteret at have flere biblioteker tæt på borgerne, og jeg er utrolig stolt over, at vi nu kan åbne endnu et kombineret skole- og folkebibliotek i Lundtofte, fortæller Casper Strunge, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Det nye bibliotek i Lundtofte åbner d. 14. august og afholder åbningsfest d. 19. august.

Stigningen i udlånet af bøger skal også ses i lyset af, at man i kommunen har arbejdet fokuseret på en litterær retning,

– Jeg er overbevist om, at når vi ser interessen for læsning stige så markant hos borgerne, så er det fordi, alle vores forskellige aktiviteter og services støtter op om netop læsning. Vi tænker litteratur og læsning ind i alt, hvad vi gør, og på den måde når vi bredere ud, udtaler kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

Personligt værtskab og litterære samtaler

På biblioteket har man arbejdet målrettet med det personlige værtskab og den litterære samtale med borgerne og med inspiration fra USA og Norge efteruddannet alle medarbejdere i læserservice. Formidlingsmetoden handler om at afdække, hvad der appellerer til den enkelte læser og bruge denne viden til at foreslå nye læseoplevelser. For én læser kan et højt tempo og et nervepirrende plot være essentielt, mens det for en anden kan være nuancerede karakterer og et smukt sprog.

Udover efteruddannelsen af medarbejderne, er der udviklet nye arrangementsformater med litterært benspænd, hvor alle arrangementerne har afsæt i litteraturen. Flere af formaterne er skabt i samarbejde med andre kulturinstitutioner.

Nye generationer af læsere kommer til

På biblioteket gøres der også en stor indsats for den nye generationer af læsere, der kommer til. Blandt de 50 læseklubber, der eksisterer på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, er antallet af læseklubber ikke mindre end firedoblet for børn og unge de seneste par år. Allerede som 8-årig kan man tilmelde sig en læseklub, hvor læsningen kombineres med sociale og hyggelige aktiviteter – også efter bibliotekets lukketid.

– Det glæder mig at se, hvordan børn og unge tager læsningen til sig og bliver en del af de forskellige fællesskaber, det kan give, som vi ser i læseklubberne, udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Casper Strunge og fortsætter:
– I det hele taget mener jeg, at det store fokus, bibliotekerne har på at introducere børn og unge til læsningen gennem samarbejdet med kommunens daginstitutioner og skoler, er vigtigt for at skabe de kommende generationer af læsere.

Grobunden for sund læsekultur står styrket

De senere års koncentrerede indsats med litteratur og læsning som omdrejningspunkt afspejler sig konkret i de højere udlånstal for 2023. Men mere væsentligt er det at fokusere på, hvad læsningen gør ved mennesker og hvilken betydning, en sund læsekultur kan have for samfundet.

– At vi kan se, at det lykkes for bibliotekerne at skabe en læsekultur i hele Lyngby-Taarbæk, gør mig utrolig stolt og glad. Jeg er overbevist om, at læsning og evnen til fordybelse er en meget vigtig menneskelig kompetence og egenskab i de kommende år. Litteratur og læsning bibringer viden og skaber de pauser, hvor vi kan fundere over os selv som mennesker. Det mener jeg er essentielt for samfundsudviklingen og styrkelsen af vores demokrati. understreger kultur- og bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

Foto: Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne af børn fra Lundtofte Skole i de naturinspirerede omgivelser på det nyåbnede Lundtofte bibliotek.