Administrerende direktør for Cobolt, Lasse Bo Steenholt, er død efter sygdom.

Administrerende direktør, forlægger Lasse Bo Steenholt, Nærum, er død kun 57 år gammel efter længere tids sygdom.

Som administrerende direktør for Forlaget Cobolt i Danmark og Cobolt Förlag i Sverige indtil sygdom gjorde det umuligt at fortsætte, har han gennem de sidste ti år sammen med forlagschef Carsten Søndergaard, den svenske forlægger Peter Sparring og Cobolts nye administrerende direktør Pernille Arvedsen opbygget forlagene til at være Skandinaviens førende inden for udgivelse af tegneserier i bogform med 120 udgivelser om året og Europas tredjestørste udgiver af den klassiske tegneserie Tintin.

Med en enestående og aldrig svigtende tæft for økonomiske og regnskabsmæssige anliggender kombineret med et mildt og vindende gemyt holdt Lasse Steenholt styr på pengesager, bogholderi, afregninger og regnskaber inden for ikke mindst forlags- og mediebranchen ud over selv at være administrerende direktør for og indehaver af flere virksomheder sideløbende med en række bestyrelsesposter.

Som ung regnskabsassistent fra et vikarbureau trådte han i 1986 ind på Semic Forlagene i Bagsværd, der netop var opstået som en fusion af de klassiske tegneserie- og børnebogsforlag Interpresse og Carlsen med flere hundrede årlige udgivelser. Vikartjansen blev hurtigt vekslet til fastansættelse, da det lynsnart viste sig, at Lasse Steenholts forståelse for de for forlagsvirksomheder ofte komplicerede, men vigtige royaltyopgørelser og -afregninger til forfattere, tegnere og rettighedshavere var i en klasse for sig.

Da Interpresse i 1991 blev udskilt som bladforlag, fulgte han med og blev udnævnt til regnskabschef og medlem af bestyrelsen for det selvstændige bladforlag og kom derfra videre som regnskabschef til det associerede og langt større Bonniers Specialmagasiner – alt imens han færdiggjorde videregående uddannelser på Copenhagen Business School.

I årene 2001-2003 var Lasse Steenholt økonomidirektør i Nordic Entertainment Group/TV3, hvorefter han grundlagde virksomheden Casela Accounting Services, der leverede tjenesteydelser inden for regnskabs- og IT-området samt driftsledelse til en lang række virksomheder.

En af Caselas kunder var det klassiske pressebureau PIB Features, grundlagt 1899, mest kendt for at levere tegneseriestriber til aviser og ugeblade i hele Norden. Da ejerne satte PIB til salg i 2008, købte Lasse Steenholt bureauet samt dets store lokaler på Vimmelskaftet i København.

Dermed fik Lasse Steenholts gamle kærlighed til tegneserier nye udfoldelsesmuligheder, og de blev yderligere kraftigt styrket, da han i 2012 købte aktiemajoriteten i Forlaget Cobolt A/S og hurtigt udvidede aktiviteterne internationalt med Cobolt Förlag AB i Sverige.

Lasse vil blive husket for sit virtuose overblik over finanser, debitorer, kreditorer, regnskaber og afregninger og for gennem hele sit desværre alt for korte liv at sætte en ære i at betale enhver sit og til tiden, naturligvis, det lå i hans natur. Han vil blive mindet og savnet for sit altid imødekommende, positive og hjælpsomme væsen, og for sin ordentlighed. Han var en empatisk kollega, der formåede at både se og anerkende sine medarbejdere; at give dem frie rammer såvel som at træde venskabeligt til, hvis livet skulle gøre ondt.

Lasse efterlader sig sine to børn, Caroline Amalie Jul Steenholt og Sebastian Jul Steenholt, og sin hustru Aoy.

Carsten Søndergaard, forlagschef
Pernille Arvedsen, administrerende direktør
Forlaget Cobolt A/S