Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for december

Når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, viste detailsalget i december et fald på 2,2% fra november til december. Dermed blev decembersalget det laveste siden 2016, og man skal tilbage til Corona-perioden med tvangslukkede butikker for at finde et tilsvarende niveau.

Udviklingen fra november til december dækker over et fald i gruppen beklædning mv. på 5,5%, mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med henholdsvis 2,6% og 1,01%. Varegruppen Fødevarer og andre dagligvarer har en vægt på 44,4 pct. i indekset og bidrager derfor væsentligt til det samlede fald.

2022 langt under 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 7,8% lavere i december 2022 i forhold til samme måned 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper, men mest i gruppen andre forbrugsvarer, der faldt med lidt over 10%.

Kilde: Danmarks Statistik