Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for februar.

Detailsalget faldt med 1,2%. fra januar til februar 2022, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i februar følger efter en stigning i januar og dækker over et fald i fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer på hhv. 2,0% og 1,5%, mens beklædning mv. steg 5,1%.

Detailsalget i februar 2022 er højere end februar 2021

Detailsalget i februar 2022 var 2,5% højere end samme måned i 2021, hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling. Salget i varegruppen beklædning mv. er gået frem med 92,2%, mens salget af andre forbrugsvarer er steget med 6,3%. Fødevarer og andre dagligvarer er som den eneste varegruppe faldet med 8,8%. Udviklingen skal naturligvis ses i lyset af de restriktioner mod COVID-19, der berørte detailbranchen i den pågældende periode.

Kilde: Danmarks Statistik