Bibliotekerne samler de digitale tilbud under fælles brand med det lokale bibliotek som afsender.

Folkebibliotekerne har med tiden fået opbygget en del digitale tilbud med flere indgange og digitale brands, hvilket forringer uigennemskueligheden for mange brugere. Dertil er det blevet dyrere at opretholde et niveau, som kan imødekomme den stigende brug af de digitale tilbud og de forventningerne der følger med i forhold til kvalitet og funktionalitet.

Derfor er hensigten med at samle folkebibliotekernes digitale tilbud både at nedbringe udgifterne, tydeliggøre biblioteket som afsender og bringe tilbuddene tættere på borgerne, skriver Det Digitale Folkebibliotek i en pressemeddelelse.

Det betyder bl.a., at Litteratursiden på sin generalforsamling har vedtaget, at den skal være en del af Det Digitale Folkebibliotek (DDF).

Beslutningen sker som led i en større manøvre, hvor folkebibliotekerne samler de digitale bibliotekstilbud under et fælles brand. Det sker for at lette adgangen for borgerne og effektivisere ressourcerne, og indirekte som en konsekvens af, at Litteratursidens driftstilskud fra Slots-og Kulturstyrelsen bortfalder pr. 1. januar 2024,

Det betyder, at Litteratursiden pr. 1. januar 2024 vil ophøre med at eksistere som en selvstændig forening og i stedet indgå i folkebibliotekernes samlede digitale tilbud, hvor Litteratursiden i en fælles redaktion sammen med formidlere fra eReolen fortsat skal levere litteraturformidling af høj kvalitet. Hjemmesiden Litteratursiden.dk bliver nedlagt medio 2024.

– Litteratursiden har spillet en stor rolle i folkebibliotekernes digitale udvikling og været en vigtig del af det litterære kredsløb gennem de sidste tyve år. Vi er glade for, at Litteratursiden bliver en del af Det Digitale Folkebibliotek og dermed kommer til at styrke folkebibliotekernes ambition om at levere litteraturformidling af høj kvalitets, skriver DDF i pressemeddelelsen.

Selvom man stadig er i gang med en proces i forhold til, hvordan det endelige digitale tilbud kommer til at se ud, er det forventningen på nuværende tidspunkt, at mange af Litteratursidens partnerskaber og opgaver kan fortsætte, ligesom deres indhold vil forblive tilgængeligt.

Arbejdet med at samle de digitale bibliotekstilbud og skabe et fælles brand forventes færdigt ved udgangen af 2025.