Danske Skønlitterære Forfattere udtrykker stor bekymring i høringssvar til nyt omdiskuteret lovforslag.

Lovforslaget (L133 red.) om ‘forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund’ har, siden det blev fremført, vakt stor debat.

Hos Danske Skønlitterære Forfattere ser man på forslaget med ‘allerstørste bekymring’ og anbefaler, at loven ikke bliver vedtaget i sin nuværende form.

– Vi har gennemgået lovforslaget og anser det i sin nuværende form for et alvorligt anslag mod den kunstneriske ytringsfrihed. Vi må insistere på, at den kunstneriske ytringsfrihed beskyttes og at – i det mindste – passagen anbelangende ’kunstnerisk øjemed’ udtages af lovforslaget, skriver Claus Ankersen, der er forperson for Danske Skønlitterære Forfattere, i et høringssvar til lovforslaget.

– Endvidere noterer vi med væsentlig bekymring, at potentielt kunstnerisk virke og værkproduktion i L133 kriminaliseres på linje med landsforræderi, idet lovændringen foreslås placeret i straffelovens 12. kapitel om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Alene det at forefinde en specifik reference til kunstnerisk sigte og landsforræderi i samme lovforslag fremstår særdeles absurd, påpeges det videre.

Det forventes, at det nye lovforslag kan fremsættes i åbningsugen af det kommende folketingsår. oplyses det i den skriftlige fremsættelse af lovforslaget.