Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal omkring detailsalget i Danmark.

Det samlede detailsalg steg 0,5% fra april til maj, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Stigningen afspejler fremgang i alle varegrupper. Varegruppen ‘beklædning mv.’ steg mest med en fremgang på 2,0%, mens salget af ‘andre forbrugsvarer’ og ‘fødevarer og andre dagligvarer’ steg med hhv. 0,4% og 0,2%.

Det er kun anden gang i løbet af det sidste halve år, at detailsalget stiger.

Markant fremgang

Sammenligner man detailsalget med maj 2023, er der en markant fremgang på 2,9%, når der korrigeres for prisudvikling.

Salget af ‘andre forbrugsvarer’ var i maj 2024 hele 7% højere end i samme måned sidste år, mens ‘beklædning mv.’ havde en fremgang på 4,2%. ‘Fødevarer og andre dagligvarer’ faldt derimod med 1,2%.