- Vi er som forfattere og borgere i Københavns Kommune bekymrede over udviklingen på Københavns Kommunes biblioteker og efterlyser en dialog om den udvikling, der har fundet sted lokalt, og som vi anser for at være begyndelsen på en afvikling af bibliotekerne. En afvikling, som har været i gang...