I går uddelte Gyldendal Uddannelse henholdsvis sin lærebogs- og formidlingspris i forbindelse med sin efterårsreception.

“Når man kommer fra den pædagogiske forskning med særlig vægt på skole, undervisning og dannelse, er en pris i formidling det højeste man kan opnå. På et vist punkt er pædagogik formidling af det vi tillægger betydning i samfundet og i tilværelsen. Formidling af det, der er væsentligt at forstå og lære,” udtaler Alexander von Oettingen.

Alexander von Oettingen, dr.pæd. og prorektor ved UC Syd, modtog netop Formidlingsprisen. Hans seneste bog er ‘Pissedårlig undervisning¨’.

Mette Herman, lektor i tysk og engelsk på Frederikssund Gymnasium, modtog Læremiddelprisen. Hun har udviklet en lang række læringsmidler til både engelsk og tysk.

“Mette Hermann … er en levende formidler både på skrift og i tale og har et realistisk mind-set, når det drejer sig om at omsætte også ny teori og tanke til praksis i undervisningen. I sin funktion som konsulent og redaktør for forlaget har Mette vist sig at have et sikkert blik for at se markedets behov, finde de rette forfattere og skære udgivelserne, så de passer til lærernes og elevernes behov”, sagde Hanne Salomonsen, da hun motiverede prisen.

De to priser går til en eller flere af forlagets forfattere, der har ydet en særlig indsats for at formidle væsentligt stof på deres fagområde. 

BogMarkedet ønsker tillykke!