Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for november

Detailhandlen steg med 0,2% fra oktober til november. Den lille stigning skyldes gruppen beklædning mv. og andre forbrugsvarer, der sted med 8% mod et fald i både andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer på henholdsvis 0,1% og 1,3%.

Tallene for november er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 7,3% lavere i november 2022 i forhold til samme måned 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper, hvor fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. faldt med henholdsvis 4,6% og 1,4%. Andre forbrugsvarer havde det største fald på 10,4%.

Kilde: Danmarks Statistik