Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota, får hjælp til at finde fordelingsmidler.

I 2021 fastsatte Ophavsretslicensnævnet rammerne omkring vederlagsbetaling til rettighedshavere for udlån foretaget gennem Nota, der er en offentlig institution, der bl.a. udlåner e-bøger og lydbøger til syns- og læsehandicappede.

I sommers blev Danske Forlag, Dansk Forfatterforening og Copydan Tekst & Node enige om en formaliseret aftale med Nota, der betød, at der samlet set skulle fordeles lidt over 80 mio. kr. på de 60.000 værker, som Nota har udlånt i perioden fra 11. oktober 2018 til 31. marts 2023.

Copydan Tekst & Node er i gang med at identificere de rettighedshavere, som har penge til gode, så organisationen kan sørge for udbetalingen. Trods den store regning er konstitueret direktør Michael Karvø fra Nota tilfreds med forløbet.

– Det har været et meget langt forløb, men vi har landet en aftale, og vi glæder os til at se fremad, siger han i følge mediet Folkeskolen.

Ministerier træder til

De 80 millioner kroner findes ved hjælp af en opsparing hos Nota på over 10 millioner kroner, mens Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet betaler resten.

– De penge, vi skal betale bagudrettet, er på plads, og det er den fremtidige finansiering også. Det er vi og vores brugerorganisationer som Ordblindeforeningen og Dansk Blindesamfund meget tilfredse med. De har været bekymrede, siger Michael Karvø.

Ministerierne finansierer i forvejen Nota, og betaler dermed for bibliotekets tilbud til undervisning af børn, unge og voksne.

– Der har ikke været tvivl i de to ministerier om, at de også vil finansiere den del fremover, selv om det er blevet dyrere, siger Michael Karvø til Folkeskolen.

Stadig relevante

Et relativt nyt EU-direktiv, der siger, at e-bøger skal gøres tilgængelige for personer med læsehandicap, har vakt bekymring hos Nota, da forlagene selv kan sørge for denne tilgængelighed.

– Vi har lavet en analyse af, om der stadig vil være brug for os. Lydbøger vil være tilgængelige for alle, mens vi deler e-bøger ind i tre teknologiske kategorier: simple, lettere komplicerede og komplicerede, siger den konstituerede direktør hos Nota.

Hos Nota vurderer man, at de simple e-bøger vil blive tilgængelige for alle frem mod 2030, mens de komplicerede e-bøger med formler, landkort og tunge billeder stadig vil være svære at håndtere for forlagene, skriver Folkeskolen.

– Samtidig er der undtagelser i direktivet, for eksempel skoleprodukter med Excel-ark og dybe links, og dem kommer der flere og flere af. Det prøver vi at tage os af. Vi vil også stadig stille lydbøger til rådighed, for blinde kan ikke uden videre gå på folkebiblioteket, og vi er forpligtede til at stille et bredt udvalg af kulturelle bøger til rådighed, siger Michael Karvø.

Fra 1. januar bliver Nota en del af Det Kongelige Bibliotek. Nota holder til i Nakskov.

Notas Bibliotek tilbyder mere end 50.000 titler inden for skønlitteratur, studiebøger, erhvervsbøger og tegneserier.