De poetiske og litterære græsrødder hjemmehørende i Poesiens Hus har netop modtaget flere store, fornemme støttebevillinger. Karen Siercke, der er daglig leder, fortæller.

Projekter, der har hjemme i Poesiens Hus, har netop modtaget stor finansiel støtte, oplyser Karen Siercke glad og begejstret på hendes Facebook-side: 

Københavns Kommune har doneret 225.000 kroner til LiteraturHaus København, og Ordskælv har modtaget 77.000 kroner sammesteds fra. Nordisk Kulturfond ”maxede helt ud med generøsiteten,” som hun skriver på Facebook, og bevilgede Ordskælv flotte 56.000 EURO.

Medvinden måtte vi høre mere om.

 

Kom støtten fra de tre instanser bag på dig?

”Gid den gjorde!

Der ligger månedsvis, årevis af myreflittigt slid bag hver eneste guldklump, der triller til litteratur og poesi.  Men det gør på ingen måde lykken ved at modtage en guldregn på litteraturen og poesiens vegne mindre. Taknemligheden er stor. Arbejdslysten endnu større. 

Mens vi fortsætter vores arbejde for litteraturen og poesiens fremme modtager vi selvfølgelig hjertens gerne pludselige penge til poesi på MobilePay 86452.

Det ville komme bag på os!”

 

Hvad vil støtten betyde for Poesiens Hus (og måske endda poesien som sådan)? 

”Man siger, at der sjældent er penge i poesi. Jeg siger, at der sjældent er poesi i penge.

Men det er der i dem her. For de lander i et hus, som bobler af stordrømmerier på litteraturen og poesiens vegne. Som et nysgerrigt, kærligt krydsbestøvende kaos, er huset ikke drevet af et enkelt genious, men et legende kollektivt scenious.

Støtten betyder medvind og mod til at udfolde drømmene for huset sammen med flokken af litterære foreninger, der har til huse der: LiteraturHaus, Poesiens Hus, Dramatikkens Hus, Ordskælv med flere.

Sammen løfter vi drømmene og rækker ud efter nye litterære legekammerater, der vil være med til at skabe et ambitiøst og levende litteraturhus.”

Foto: Jakob Boserup.