Morten Hesseldahl fratræder som administrerende direktør i Gyldendal med udgangen af august 2022.

Gyldendal har netop udsendt en fondsbørsmeddelelser, hvori der står at Morten Hesseldahl stopper som administrerende direktør i Gyldendal med udgangen af august 2022.

Bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner udtaler:

Da Morten Hesseldahl tiltrådte som administrerende direktør for Gyldendal i 2018, stod forlaget foran et generationsskifte flere steder i huset, og det er Morten Hesseldahls fortjeneste grundlæggende at have moderniseret Gyldendal og have åbnet forlaget mod omverdenen som publicistisk institution. Gyldendal er med Morten Hesseldahl blevet et sted, hvor forfatterne kan møde deres læsere – et åbent hus på solid afstand af klicheen om Gyldendal som ’mahogniforlag’.

Et fokuspunkt for Morten Hesseldahl har tillige været at få Gyldendal ind i det vækstmarked, som Gyldendal gik glip af ved i sin tid ikke at hoppe på krimibølgen. Opmærksomheden over for markedet og troen på, at slutbrugerkontakten er væsentlig, førte til oprettelsen af streaming-tjenesten Chapter og fastholdelse af bogklubberne på trods af et vigende mønster.

Der har været en stigende uenighed om vigtigheden heraf. Der er ingen tvivl om, at moderniseringen har bragt Gyldendal på højde med den digitale virkelighed, men der er desværre heller ingen tvivl om, at de forretningsmæssige resultater ikke er fulgt med, og at flere af de initiativer, der er sat i værk, ikke har levet op til forventningerne.

Gyldendals udgivelsesvirksomhed er sund og stabil, men friheden som forlagshus står og falder – på lang sigt – med en bæredygtig indtjening i alle dele af forretningen, og på den baggrund har bestyrelsen – sammen med Morten Hesseldahl – i dag vurderet, at Gyldendal er bedst tjent med et nyt blik på virksomheden.”

Morten Hesseldahl udtaler:

Jeg er glad og stolt over, at det med medarbejderne er lykkedes at etablere en forlagsforretning, der nu står på to sunde udgiverben – et uddannelsesben og et forlagsben – og hertil, at Gyldendal i perioden har indhentet det digitale efterslæb, virksomheden havde. Jeg er meget taknemmelig for det frugtbare og nære samarbejde, jeg i perioden har haft med både kolleger og forfattere.

Bestyrelsen går nu i gang med at finde Morten Hesseldahls afløser.

Direktør Hanne Salomonsen konstitueres som administrerende direktør pr. 1. september 2022. Direktionen udgøres herefter af konstitueret administrerende direktør Hanne Salomonsen og CFO Peter Normann.

Opdateres…