Tidligere boghandler Bent Christensen, Thisted er død 90 år gammel.

Det er en af forrige århundredes meget markante boghandlere, der døde den 3. juli kort før sin 91 års-fødselsdag.

Bent Christensen var udlært i Aalborg Boghandel, inden han tog på studieophold i England og Schweiz. Efter nogle år som medhjælper hos Hilmer Thomsen, Holstebro og Flensborg i Roskilde, overtog Bent Christensen i 1970 den boghandel i Thisted, som hans forældre havde haft siden 1933.

Buchholtz Boghandel, der var etableret i 1880, skiftede navn til Bog & idé Thisted, og Bent Christensen havde forretningen i de næste 30 år, indtil han i 2000 solgte den til Thomas Reseke.

Bent Christensen var manden bag sammenlægningen af indkøbsforeningerne Sika og Bogpa, og her var han bestyrelsesmedlem i flere perioder og formand fra 1995-96. Bent Christensen var bestyrelsesmedlem i Boghandlerforeningen fra 1971-78, og i 1978-82 var han medlem af formandsskabet i Boghandlerforeningen. Desuden var Bent Christensen formand for DBK fra 1981 til 1999.

Bent Christensen var meget afholdt af sit personale, og da han afhændede sin boghandel, skrev personalet et indlæg i BogMarkedet, som er gengivet på http://www.boghandlereidanmark.dk/index.php?id=922&medarbejdernummer=1342&p_mode=medarbejder&cHash=5101f218f32adb6e2c6b5c48de2f03be.

Æret være mindet om Bent Christensen.