I anden halvdel af 2021 blev, der snakket en del om prisen på papir i branchen. Sidenhen har papirpriserne taget flere nøk op ad, og sammen med den højeste inflation siden 1980’erne har stigningerne gjort den samlede produktionspris per bog betydelig højere end hidtil set. Det har haft konsekvens...