Podcastproducenter kan senere på måneden byde ind på at oprette nyt lydunivers for børn.Lyduniverset forventes at gå i luften i slutningen af 2024.Rammerne for udbud af et public service-lydunivers er nu på plads. Radio- og tv-nævnet vil snarest offentliggøre udbudsmateriale og åbne for, ...