Et nyt markant forslag fra EU-Kommissionen er blevet godkendt af Europa-Parlamentet. Forslaget går på, at enhver handel mellem virksomheder eller mellem det offentlige og virksomheder, maksimalt kan have en betalingsfrist på 30 kalenderdage. Dog kan man mellem parterne lave undtagelser.- For ...