Kurana, der bl.a. undersøger forhold i kunst- og kulturverdenen, har offentliggjort sin rapport omkring omfanget og karakteren af ulønnet og lavtlønnet arbejde blandt forfattere, oversættere og illustratorer.Rapporten er bestilt af Dansk Forfatterforening, der på sin