COVID-19-krisen har sparket til innovation og samarbejde. Snart lancerer fem forlag en fælles platform til streaming af interaktive iBøger, der bruges til undervisning.

Allerede tilbage i midten af marts gik fire store danske undervisningsforlag – Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus, Gyldendal, og Systime – sammen om, at stille deres iBøger gratis til rådighed for skoleelever i karantæneperioden.

Initiativet blev modtaget særdeles positivt, og derfor har de fire nævnte forlag, samt forlaget Nucleus, der har meldt sig som femte medspiller, lavet platformen iBibliotek.

iBibliotek vil indeholde iBøger til de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og almen voksenuddannelse udgivet af de fem forlag bag initiativet.

Platformen lanceres i efter skolernes sommerferie og ”giver elever og lærere en unik mulighed at have et samlet digitalt bibliotek på computeren, hvor de kan søge dybt og på tværs af en masse relevante udgivelser målrettet ungdomsuddannelserne,” udtaler adm. direktør Birte Ravn Østergaard, Systime.