En ny undersøgelse fra PwC viser, at danskerne tror på at kunstig intelligens kan frigøre tid og minimere fejl. Omvendt tror danskerne også, at kunstig intelligens kan bruges til kriminel aktivitet og spredning af falske nyheder.

Konsulenthuset PwC har fortaget en rundspørge til 2.056 danskere omkring deres holdning til kunstig intelligens.

Undersøgelsen viser, at hver anden dansker er bekymret for, at kunstig intelligens får negative konsekvenser for samfundet og her er det danskerne mellem 18 og 34 år, de der er mest bekymret, mens adspurgte over 56 år er mindst bekymrede.

Hver tredje dansker har en positiv holdning til kunstig intelligens, mens henholdsvis 48% og 18% har en neutral og negativ overordnet holdning til kunstig intelligens. I aldersgruppen 18-34 år har 4 ud af 10 en positiv holdning, mens 28% af danskere over  56 år er af samme holdning. I aldersgruppen 34-55 år har 36% en positiv holdning.

Cirka hver fjerde dansker mener, at man bør stoppe udviklingen af kunstig intelligens, mens cirka hver tredje er uenige i, at man bør stoppe udviklingen. En anden tredjedel er hverken enig eller uenig i forhold til om kunstig intelligens’ udvikling bør bremses. Derudover mener to ud af tre af de adspurgte, at der er behov for politisk regulering for at sikre den rigtige udvikling af kunstig intelligens.

I undersøgelsen har man spurgt deltagerne omkring, hvordan kunstig intelligens vil påvirke deres arbejdsliv. Hos dem, der arbejder med information og kommunikation, tror syv ud af ti, at kunstig intelligens vil effektivisere og berige deres arbejdsliv. Samtidig er 17% af disse ligeledes bekymret for, at de vil miste deres job som følge af udbredelsen af kunstig intelligens.

Ud af undersøgelsen har PwC lavet en top 5 i forhold til, hvad danskerne ser af fordele og ulemper omkring kunstig intelligens. 

Top 5 fordele ved kunstig intelligens

  1. Automatisere rutineopgaver i arbejdet og frigøre tid (64 %)
  2. Minimere menneskelige fejl i arbejdet og lave mere præcise analyser (51 %)
  3. Forbedre diagnosticering og behandling af sygdomme samt effektivisere arbejdsgange og processer (46 %)
  4. Reducere omkostninger i arbejdet gennem effektivisering af processer (45 %)
  5. Personlige assistenter, der kan planlægge din dag, huske deadlines, styre enheder i hjemmet, osv (39 %)

Top 5 ulemper ved kunstig intelligens

  1. Kriminelle handlinger f.eks. cyberangreb, misbrug af data eller krig (66 %)
  2. Misbrug af personlige data (64 %)
  3. Spredning af falske nyheder og propaganda, herunder udbredelsen af fortrolige og fejlagtige oplysning (63 %)
  4. Øget overvågning og mindre personlig frihed (52 %)
  5. Social isolation og ensomhed grundet mindre menneskelig interaktion (50 %)

Man kan læse hele rapporten her: Danskere: Behov for politisk regulering af kunstig intelligens