Christian Bro er tiltrådt som konsulent hos Dafolo A/S.

Christians primære opgaver er afholdelse af kurser og teamsparring inden for projektet ”Professionelle Læringsfællesskaber Nord”. Desuden løser Christian konsulentopgaver i form af afholdelse af pædagogiske dage og oplæg indenfor temaerne; datainformeret viden i pædagogisk praksis, klasseledelse og inkluderende læringsmiljøer. Christian har en baggrund som inklusionsvejleder i folkeskolen, hvor han har arbejdet med systematik i videndeling og evaluering samt etablering af vejlederkultur. Han har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog og har en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik. Christian kommer fra en stilling som inklusionsvejleder i Aalborg Kommune og på Filstedvejens skole i Aalborg.