Dette storslåede værk er kendt som ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ahs troslære (følgerne af profeten ﷺ i tro – og dette er majoriteten af muslimer). Det blev forfattet af Imām al-Ṭaḥāwi رضي الله عنه, som levede i tidsperioden salaf, og er en opsummering af trosdoktrinerne fra Koranen, aḥadith (beretninger, herunder profetens ﷺ sunnah) og ijmā’ (konsensus blandt ṣaḥābah samt øvrige muslimske lærde رضي الله عنهم أجمعين). Værket har siden da været en fast del af pensum i islāmiske skoler over hele verden og er det stadig i dag. Uddrag fra bogen: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَه 1. Sandeligt er Allāh Én, som ingen partnere har. Kommentar: Én er ikke i en numerisk forstand, da tallet 1 kan multipliceres og divideres, hvorimod Allāh ﷻ ikke er et legeme, da Han ikke er modtagelig for opdeling. Det er derfor umuligt at forestille sig, at Allāh ﷻ er delelig. وَلا شَيْءَ مِثْلُهُ 2. Intet er lig Ham. Kommentar: Han ligner intet, og intet ligner Ham. Allāh ﷻ er ikke lys, atomer, materiale, substans, stof, form, farve eller lignende, da alle disse er skabte. Se mere på tahawi.dk

Fakta om bogen
Titel: Al-’aqidah aṭ-Ṭaḥāwiyyah
Undertitel: Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ahs troslære
Forfatter: Al-Imām Al-Ṭaḥāwi
Originalsprog: nul
Sider: 69
Omslag: Hardback
Forlag: Ṭaḥāwi Institut