Denne opgavesamling er primært skrevet for de studerende,der anvender lærebogen ”Almen, uorganisk og organisk kemi”. Den kan dog også anvendes af enhver, der interesserer sig for kemi eller modtager kemiundervisning på gymnasialt og postgymnasialt niveau.
Samlingen indeholder 355 opgaver med 1150 delspørgsmål– alle med facit. Heraf er 30 af opgaverne med engelsk tekst. Grundbogen og opgavebogen er et komplet sæt til kemistudiet. 
Indholdfortegnelse:
Almen og uorganisk kemi 
Isotoper Koncentrationer (inkl. Avogadros tal, mol og molbrøk m.m.) Empirisk formel Redoxprocesser Opløselighedsprodukt Idealgasloven og Daltons lov pH-beregninger samt beregninger af protolysegrad Ligevægte; herunder Le Chateliers Princip Metallernes spændingsrække og Nernsts lov Syre-basebegrebet (inkl. salte og deres reaktion i vandig opløsning) Opgaver med engelsk tekst Blandede opgaver (I) 
Organisk kemi 
Alkaner, cycloalkaner og substitutionsprodukter heraf Alkener og alkyner Aromatiske carbonhydrider Alkoholer Aldehyder, ketoner, ethere og phenoler Aminer Carboxylsyrer og heraf afledte forbindelser Lipider (fedtstoffer)  Aminosyrer Kulhydrater (saccharider) Blandede opgaver  FacitlisteAlmen og uorganisk kemi Organisk kemi Blandede opgaver 

Fakta om bogen
Titel: Almen, uorganisk og organisk kemi Opgavebog
Forfatter: Preben Hartmann-Petersen, Søren Stig Nielsen
Sider: 123
Omslag: Indbundet
Forlag: Polyteknisk Boghandel og Forlag A/S