Begreb om DANSK – Antologi hører til grundbogen af samme navn og fungerer som en tekstsamling til danskfagets tre perspektiver: litteratur, sprog og medier. Teksterne nuancerer og korresponderer på forskellig vis med grundbogens synsvinkler. 
Antologien rummer såvel kendte tekster som tekster der ikke tidligere har været antologiserede. Nyere og ældre tekster er medtaget, og der er tekster med fakta- og fiktionstræk fra mundtlige og skriftlige genrer og fra både traditionelle og nutidige medier. Til hver tekst er knyttet arbejdsspørgsmål som kan åbne for en undersøgelse af tekstens betydning, anvendelse og virkning. 
Antologien afspejler grundbogens let forandrede vægtning af de tre perspektiver med et større fokus på nutidige medier og består desuden næsten udelukkende af nyt tekstmateriale i forhold til 1. udgave. Samtidig er det muligt at koble tekster og temaer til den første antologi.
I antologien er der både tekster af kanonforfattere som Herman Bang, Martin A. Hansen og Klaus Rifbjerg – og helt nye tekster af forfattere som Kristian Bang Foss, Caroline Albertine Minor, Line Knutzon og Julie Sten-Knudsen.
Begreb om DANSK – Antologi kan anvendes på alle gymnasiale uddannelser.

Fakta om bogen
Titel: Begreb om DANSK. Antologi
Undertitel: (NY UDGAVE)
Forfatter: Birgitte Darger og Kasper Lezuik Hansen
Sider: 208
Omslag: Hæftet
Omslagsgrafiker: Lars Møller Nielsen
Forlag: Dansklærerforeningens Forlag