facebook-pixel

Børn og unge med cerebral parese

img

Børn og unge med cerebral parese

Fakta om bogen

Titel: Børn og unge med cerebral parese

Udgivelsesdato: 18-08-2023

Sider: 272

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Gads Forlag

Forfatter: Red. Patricia Behrend, Line Zacho Greve, & Henrik Brøndum Holm

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788712070627

Børn og unge med cerebral parese er den første danske fagbog med fokus på denne diagnose. Cerebral parese er den hyppigste diagnose blandt børn, der har et bevægelseshandicap, og derfor vil de fleste terapeuter komme i kontakt med børn, unge og familier, som har cerebral parese inde på livet. Det er bogens formål at bygge bro fra viden til praksis inden for neurorehabilitering. I bogen indføres læseren i en grundlæggende viden om, hvilke opmærksomhedspunkter man som fagprofessionel bør kende til på dette område.Bogen er opdelt i tre dele: Del 1 – Helbredstilstand og sygdom (kap. 1-3) er en generel indføring i diagnosen, grundsyn og teoretisk referenceramme og kan med fordel læses som fundament for bogens andre kapitler. I del 2Kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse (kap. 4-13) adresseres specifikke fokusområder, herunder både KFA-, aktivitet- og deltagelsesperspektiver i forhold til mulige interventioner. For hvert fokusområde vil både undersøgelseselementer og interventionsmuligheder beskrives. Del 3 – Omgivelses- og personlige faktorer (kap. 14-19) har fokus på omgivelsernes betydning i de forskellige faser barnet og den unge møder i livet, samt personlige faktorer der kan have betydning for hverdagslivet med cerebral parese. Målgruppen for Børn og unge med cerebral parese er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende, færdiguddannede terapeuter, psykologer, lærere og logopæder o.a., der arbejder med børn og unge med cerebral parese i praksis.