Børnekultur som begreb er kun cirka 75 år gammel, men har i den tid haft stor værdi for udviklingen af en betydningsfuld kulturproduktion og kulturformidling for børn. Kvalitet i børnehøjde, indhold tilpasset børns udviklingstrin og børn som en kunstnerisk og kulturel udfordring er blot nogle af de parametre, der har været styrende. Hertil kommer en øget forståelse for betydningen af børns egen kultur,deres møder med kunst og kultur og ikke mindst børns egen skabende virksomhed.
Denne bog er den første til at give et samlet historisk overblik over børnekulturområdet og dets udvikling fra forsøgsstadie på ildsjæleniveau til et mere professionelt forankret kulturområde i Danmark.
Bogen er skrevet af en gruppe eksperter og fagfolk med baggrund i både den akademiske, organisatoriske og praktiske verden.

Fakta om bogen
Titel: Børnekultur i Danmark 1945-2020
Forfatter: Merete Dael, Jan Helmer-Petersen & Beth Juncker (r
Sider: 400
Omslag: Hardback
Forlag: Gads Forlag