facebook-pixel

Coaching og konflikthåndtering

img

Coaching og konflikthåndtering

Fakta om bogen

Titel: Coaching og konflikthåndtering

Udgivelsesdato: 04-08-2023

Sider: 340

Genre: Samfund

Forlag: Gyldendal

Forfatter: Gry Asnæs; Pia Lindkvist Knærkegaard

ISBN: 9788702402575

Format: Hæftet

Bogen behandler en række af de mekanismer og redskaber, der kan bruges af ledere og medarbejdere for at undgå, at samarbejdet i organisationen hindres af ikke-konstruktive konflikter. Coaching er et af de udviklingsværktøjer, som kan anvendes og give lederkompetencer på organisations-, team- og individuelt niveau i forhold til konflikthåndtering. Alle arbejdspladser har dagligt konflikter! Det er et vilkår, der skaber dynamik på arbejdspladsen, men skillelinjen for, hvornår konflikter skaber udvikling, og hvornår de dræner medarbejderne og organisationen for energi, er hårfin. Denne 4. udgave af bogen er tilpasset fagplanen til akademifaget af samme navn, men kan med fordel anvendes på uddannelser og kurser, hvor konflikter på arbejdspladsen er et tema. Begreberne ’mediation’ og ’forhandling’ er adskilt mere, fordi det nogle gange er nødvendigt at genforhandle for at kunne undgå tvister og konflikter. Alle undersøgelser i COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING er opdateret, og som noget nyt suppleres bogen af en lydbogsversion og af en række videoer, der forklarer centrale teorier og begreber og kan lette læringen for de studerende.