De seneste tyve-tredive år har arkiverne og ikke mindst arkivet som begreb fået en central placering inden for forskningen. Arkiver af litterære forfattere, hvis manuskripter og breve mv. tidligere udelukkende kunne konsulteres på sikrede læsesale, behandles i disse år – som følge af bl.a. digitaliseringen – med en iver som aldrig før. ”Vendingen mod arkiverne” kaldes denne fornyede interesse for arkiver.
Til forskel fra lidt ældre monografiske arkivstudier tilbyder denne antologi en serie nedslag i væsentlige danske forfatteres arkiver fra fortid til nutid. Antologien rummer bidrag af førende forskere inden for feltet, der tegner konturerne af forfatterarkivets varierende funktioner, som rækker fra totalindsamling til systematisk destruktion af papirer. Denne antologi om danske forfatterarkiver er den første af sin slags. Med udgivelsen lægges der op til en fornyet refleksion over, hvad det vil sige at gemme eller slette noget, når man er forfatter, og til en nuanceret forståelse af arkivet som både fysisk realitet og metaforisk begreb.

Fakta om bogen
Titel: Danske forfatterarkiver
Forfatter: Anders Juhl Rasmussen & Thomas Hvid Kromann (red.)
Serie: University of Southern Denmark Studies in Scandina
Sider: 302
Omslag: Hæftet
Omslagsgrafiker: Dorthe Møller
Omslagsillustrator: Kurt Rodahl Hoppe
Forlag: Syddansk Universitetsforlag