Metamorfose betyder forvandling. “De Syv Vise” er forvandlingstekster. De har været en del af forfatterens egen forvandling og udgives, så andre kan mærke, hvordan de rammer dybe lag, som ikke skal forstås mentalt. De kan læses langsomt, mange gange, til eftertanke, fordybelse, meditation.

Metamorfoserne er dukket op i løbet af en uge, som en indre inspiration. De kan være med til at skabe et nyt og udvidet verdensbillede og ny forståelse af livet og af os selv.

Metamorfoserne har baggrund i et indre bevidsthedsarbejde, hvor forfatteren har udforsket den menneskelige bevidsthed som et multidimensionelt rum. Det er en transcendens af opdelingen i videnskab og religion. En udfoldelse af et sjælsunivers og et åndsunivers. En åbning mod det guddommelige som en indre kraft i mennesket.

Fakta om bogen
Titel: De Syv Vise
Undertitel: Meditative Metamorfoser – Indre Transformation – Lyrisk Kosmologi
Forfatter: Jørgen Finnemann
Sider: 32
Omslag: Paperback
Forlag: Books on Demand