facebook-pixel

Dialog og dannelse

img

Dialog og dannelse

Fakta om bogen

Titel: Dialog og dannelse

Undertitel: samtalens kunst i undervisning og faglige læreprocesser

Udgivelsesdato: 01-10-2021

Sider: 196

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Frydenlund

Forfatter: Steen Beck

Format(er)ISBN
Paperback9788772164410
Ebog (ePub)9788772164427

Det er gennem dialog med andre, at vi lærer at forholde os til os selv og vores omverden. I mere konkret forstand får vi mulighed for ikke bare at lære om verden, men også at tilegne os vigtige demokratiske kompetencer, både i forhold til det store samfund og i forhold til de nære fællesskaber.

Dialog og dannelse er en bog om samtalens betydning for god undervisning. Tesen er, at dialog er dannelse i praksis, og at dannelsesprocesser i undervisningen hænger tæt sammen med kvaliteten af den dialog, der finder sted.

Bogens første kapitler rummer principielle diskussioner, teoretiske perspektiver og undersøgelser af didaktiske modeller og typiske problemstillinger. Herefter rettes blikket mod en række konkrete undervisningsforløb, hvor lærere eksperimenterer med dialogisk undervisning inden for en aktionsforskningsramme. Bogen afrundes med et kapitel om byggesten til dialogisk undervisning, der samler hovedpointerne fra de teoretiske og empiriske kapitler.

Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og Institut for Læring, Grønlands Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i gymnasiet. Beck har tidligere udgivet bøgerne Al den snak om læring (2017) og Didaktisk tænkning på arbejde (2019).