I Danmark har vi en lang tradition for dialog i skolen. Det er et uomgængeligt princip, at eleverne kan komme til orde i undervisningen, og at de kan udveksle forståelser og meninger både med klassekammerater og med skolens voksne. Dialogbegrebet i skolen trænger dog til en nytænkning og reaktualisering. Undervisningen er på mange skoler stadig præget af lange skoledage med lærerdomineret undervisning, og samtidig befinder vi os i en tid, hvor vores kommunikationsformer har ændret sig radikalt, og en stadig større del af interaktioner foregår ansigtsløst gennem digitale medier.   
Med Dialogisk undervisning – Traditioner, teorier og metoder til praksis er tanken at inspirere til en inddragende og aktiverende tilgang til undervisningen, hvor alle elevers stemmer værdsættes og sættes i og på spil. Bogen ser på historien og teorien bag den dialogiske undervisning og præsenterer en række forslag til konkrete pædagogiske og didaktiske tiltag og metoder, der giver en dybere forståelse af begrebet dialogisk undervisning og udvider lærerens repertoire i undervisningen. Alt sammen med tanke på at opbygge en undervisning, der styrker elevernes tænkning og læringsprocesser, opbygger bæredygtige kommunikationsformer og relationer og danner eleverne til en tilværelse i et demokratisk samfund i det 21. århundrede.   
Bogen henvender sig til undervisere i grundskolen, på ungdoms- og videregående uddannelser samt til studerende på læreruddannelser.

Fakta om bogen
Titel: Dialogisk undervisning
Undertitel: traditioner, teorier og metoder til praksis
Forfatter: Marie Neergaard
Serie: Undervisning og læring
Sider: 254
Omslag: Paperback
Forlag: Dafolo