Elektroteknik 6 – El-tekniske beregninger er for alle studerende, der modtager undervisning indenfor fagområdet elektriske installation. Den kan både bruges som en lærebog og som et opslagsværk. Bogen behandler de fire emner: Kortslutninger, Fasekompensering, Spæn – dingsfald og Selektivitet og afspejler de nye bestemmelser for elek – triske installationer. Foruden at beskrive dimensioneringsmetoderne er der i bogen anført eksempler til belysning af emnerne således, at bogen med fordel kan benyttes som opslagsværk for projekterende teknikere. I denne nye opdatereret udgave er indholdet blevet justeret i forhold til tidligere udgaver, så bogen afspejler bekendtgørelse nr. 1082 af 2016 og tilhørende standarder og er tidssvarende i forhold til de ek – semplificerede produkter. Dette betyder f.eks., at resistansen for kab – lerne bliver ganget med 1,25 ved beregning af spændingsfald, som det fremgår, at man skal af DS/HD 60364. Der er også lagt mere vægt på at få repræsenteret de efterhånden mere anvendte 90 °C kabler, hvor man tidligere havde mere tradition for at benytte 70 °C kabler. Der er også tilføjet nogle farvede aflæsninger og figurer for at fremme læs – barheden. Målgruppen er studerende ved maskinmester- og el-installatør-ud – dannelserne, men kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med elektronisk kendskab ved andre elektrotekniske uddannelser.

Fakta om bogen
Titel: Elektroteknik 6
Undertitel: El-tekniske beregninger
Forfatter: Joel Rasmussen
Serie: Elektroteknik
Sider: 219
Omslag: Indbundet
Omslagsgrafiker: Jesper Klahr
Forlag: Polyteknisk