facebook-pixel

Empati i den sundhedsprofessionelle relation

img

Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Fakta om bogen

Titel: Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Udgivelsesdato: 12-06-2023

Sider: 170

Genre: Sygepleje

Forlag: Gads Forlag

Forfatter: Ingeborg Bonnevie

ISBN: 9788712070832

Format: Hæftet

Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem den sundhedsprofessionelle og mennesket, der har behov for hjælp. Men hvordan læres professionel empati?

Formålet med bogen er at klæde de studerende på de sundhedsprofessionelle grund- og videreuddannelser på, så de i deres praktik og videre arbejde kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i situationer og relationer med mennesker, der har brug for sundhedsydelser og indsatser i sundhedsvæsenet.
Bogen består af seks kapitler, som gradvist indfører læseren i begrebet empati og den professionelle empatiske proces. Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål og øvelser relateret til kapitlets tema. Bogen har desuden et selvstændigt øvelseskatalog, som kan anvendes uafhængigt af de enkelte kapitler.
Om forfatteren: Ingeborg Bonnevie (f.1946). Cand.psych. og sygeplejerske. Videreuddannelse i psykoanalytisk psykoterapi på specialistniveau og som supervisor i IPP’s regi (Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi). Har mange års erfaring med empati som en del af klientkontakten. Har undervist forskellige faggrupper inden for distriktspsykiatrien og rehabiliteringsområdet samt kommunale sagsbehandlere i fagrelevante temaer herunder empati.