facebook-pixel

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne

img

Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne

Fakta om bogen

Titel: Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne

Udgivelsesdato: 03-01-2024

Sider: 448

Genre: Økonomi

Forlag: Gyldendal

Forfatter: Lone Hansen; Torben Rosenkilde Jensen; Morten Dalbøge; Tilde Mathiasen Kornum

ISBN: 9788702380798

Format: Indbundet

Denne lærebog ruster dig til at kunne forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger inden for erhvervsøkonomi. Den giver dig grundlaget for at opnå en helhedsforståelse af centrale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, både teoretisk og praktisk. Bogen er skrevet til markedsføringsøkonomuddannelsen og andre videregående uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi. Den dækker emner inden for: • Virksomhedsanalyse • Økonomi- og ressourcestyring • Budgettering • Investering • Finansiering I denne 7. udgave er kapitlet om supplerende beretninger er blevet gennemgribende opgraderet og tilpasset nye forordninger inden for dansk og europæisk lovgivning. Vi har også introduceret flere modeller relateret til bæredygtighed og ESG. Desuden er der et nyt afsnit om van Westendorps prisanalyser, og bogen er generelt ajourført med hensyn til lovgivning og satser (efteråret 2023). Via hansreitzel.dk er der mulighed for at downloade supplerende materiale til bogen, herunder Excel-baserede løsningsskabeloner og udvalgte løsningsforslag. Der er også en række video egnet til videre selvstudium. Sammen med den særskilte opgavesamling og det supplerende digitale materiale understøtter bogen differentierede, dynamiske og varierede undervisningsformer, der veksler mellem strukturerede undervisningsforløb og selvstudier.