facebook-pixel

EU-konkurrenceretten

img

EU-konkurrenceretten

Fakta om bogen

Titel: EU-konkurrenceretten

Udgivelsesdato: 25-01-2024

Sider: 800

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: DJØF Forlag

Forfatter: Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke, & Pernille Wegener Jessen

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788757452563

EU-konkurrenceretten belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb. Om forfatterne: Pernille Jessen er lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet. Bent Mortensen er professor i erhvervsreguleringsret ved Syddansk Universitet. Michael Steinicke er professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., fungerer som professor ved det Juridiske Institut, Aarhus Universitet.