facebook-pixel

EU-ret

img

EU-ret

Fakta om bogen

Titel: EU-ret

Udgivelsesdato: 01-02-2024

Sider: 600

Genre: Love

Forlag: Karnov Grroup

Forfatter: Ruth Nielsen, Ulla Neergaard

ISBN: 9788761944955

Format: Hæftet

Nyt i 9. udgave 

Bogen er en opdatering af 8. udgave af Ulla Neergaard og Ruth Nielsens »EU-ret« fra 2020.
 
EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret.
 
Denne bog giver ved hjælp af retsdogmatisk metode på grundlag af europæisk realistisk retspositivisme en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret primo anno 2024. 
 
Den består af to dele: Del I om institutionelle og konstitutionelle hovedtræk og Del II om det indre marked.  
Del I behandler: 
 • Strukturen i EU 
 • Den historiske udviklingsproces 
 • EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler samt en række nye politikområder, såsom retsstat, klima/bæredygtighed, energi, forsvar/sikkerhed og digitalisering 
 • EU’s institutioner
 • EU’s retskilder 
 • Almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder
 • Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret 
 • Den Økonomiske og Monetære Union 

Del II berører

 • En generel introduktion til fri bevægelighed i det indre marked 
 • Varernes fri bevægelighed 
 • Fri udveksling af tjenesteydelser 
 • Etableringsfrihed
 • Kapitalens fri bevægelighed 
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed 
 • Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere 


Målgruppe

Bogen er en retsvidenskabelig monografi, der kan anvendes som lærebog og som håndbog for advokater, dommere, embedsværket, journalister og andre, der har brug for grundlæggende indsigt i EU-ret. 
 
Om forfatterne
Ulla Neergaard, PhD, er professor i EU-ret ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet Rikke Neergaard, dr.jr., er professor emerita ved CBS Law på Copenhagen Business School.