facebook-pixel

Fast Ejendom I

img

Fast Ejendom I

Fakta om bogen

Titel: Fast Ejendom I

Udgivelsesdato: 31-07-2023

Sider: 571

Genre: Erhverv

Forlag: Djøf Forlag

Forfatter: Carsten Munk-Hansen

ISBN: 9788757456431

Format: Hardback

Fast ejendom I. Overdragelsen handler om reglerne for overdragelse af fast ejendom samt køberens og sælgerens misligholdelse af aftalen.

Denne tredje udgave lægger øget vægt på erhvervsejendomme, herunder investerings-, domicil-, landbrugs- og produktionsejendomme, men også på andelsboliger, kolonihavehuse, frijorder mv. Flere emner er yderligere udfoldet, bl.a. selvbyggere, retsmangler, faktiske mangler begrundet i psykiske faktorer, fordringshavermora, direkte krav og erhvervelsesbetingelserne.

Bogen fungerer både som opslagsbog og lærebog.

Carsten Munk-Hansen er professor ved Aalborg Universitet og har tidligere gennem samlet 23 år arbejdet som advokat og partner med navnlig fast ejendom som beskæftigelsesområde. Forfatteren har afholdt adskillige kurser om fast ejendom og udgivet bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer og Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler.

Foruden Fast ejendom I. Overdragelsen består værket af yderligere to bind:

Fast ejendom II. Bolighandlen behandler de særlige regler i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og ejendomsformidlingsloven.

Fast ejendom III. Ejerbeføjelsengennemgår de særlige regler om brugen af fast ejendom, dvs. miljøretten i bred forstand, herunder ejendomsdannelse og -registrering, servitutter, naboret, hævd, zoneinddeling, fysisk planlægning, natur-og kulturbeskyttelse, forurening, ekspropriation, byggeri og adgang til ejendom.